پک شبیه ساز های مقطع متوسطه

تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی پک شبیه ساز های مقطع متوسطه

این پک شامل ۴ حلقه DVD با عناوین زیر می باشد:
1-زیست شناسی 2-ریاضیات 3-شیمی 4-فیزیک

*DVD1 زیست شناسی با موارد آزمون:
pH مقیاس
احتمال بازش پلینکو
انتخاب طبيعي
انرژی و شما
انطباق منحني
بادکنک و الکتریسته ی ساکن
بازى زمان پرتوزا
بیان ژن – مبانی
حل شدن شکر و نمک
دید رنگی
شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
صوت
طیف جسم سیاه
قطبيت مولكول
ماشين ژن:لاکتوز اپرون
موتورهای مولکولی
موچین نوری و نرم افزار
نمک ها وانحلال پذيرى
نورون
واكنش ها و سرعت ها
چگالی
کانال های غشاء
کشش دی ان ای

*DVD2 ریاضیات با موارد آزمون:
حساب
كسر بسازيد
حساب ديفرانسيل و انتگرال
نمودار معادله درجه دوم
تخمین
انطباق منحني
معرفي كسرها
جوركردن كسر
رسم خطوط
احتمال بازش پلینکو
قانون گشتاورها
تولید موج ها
جمع بردار
حرکت پرتابه
حرکت پرتابه
مقاومت درون سیم
جرم ها و فنرها
دوران کفشدوزک
آزمایشگاه آونگ

*DVD3 شیمی با موارد آزمون:
-شیمی عمومی:
pH مقیاس
اتم بسازید
اثر فوتوالکتریک
اثر گلخانه ای
ایزوتوپ و جرم اتمی
بادکنک ها و شناوری
بادکنک و الکتریسته ی ساکن
بازى زمان پرتوزا
برهم کنش های اتمی
حالت های ماده
حالت های ماده: مقدماتی
حل شدن شکر و نمک
شكافت هسته اى
شکل ها و تبدیل های انرژی
شکل های مولکول
شکل های مولکول: مقدماتی
طیف جسم سیاه
غلظت
قانون آزمایشگاهی بیز
قطبيت مولكول
لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
محلول اسيد و باز
مدل های اتم هیدروژن
موازنه ی معادله های شیمیایی
موج در ریسمان
موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
مولاریته
مولکول ها و نور
میکروموج
نمک ها وانحلال پذيرى
واكنش ها و سرعت ها
واپاشی آلفا
واپاشی بتا
واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
واکنش های برگشت پذیر
ویژگی های گاز
پراکندگی رادرفورد
چگالی
یک مولکول بسازید
-شیمی کوانتومی:
شكافت هسته اى
رسانايي
تداخل موج کوانتومی
پيوند کوالانسی و چاه دو تايي
تولید موج ها
لیزر
حالت های مقید کوانتومی
شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
نيم رسانا ها
آزمایش اشترن – گرلاخ
مدل های اتم هیدروژن
اثر فوتوالکتریک
آزمایش دیویسون-گرمر: پراش الکترون

*DVD4 فیزیک با موارد آزمون:
-فیزیک صوت و دامنه:
آشنايي با نيروها و حركت
فشار مايع و شاره
مد طبيعي
انرژی پارک اسکیت- مقدماتی
قانون گشتاورها
تشديد
گرانش و مدار
مرد متحرک
جرم ها و فنرها
دوران کفشدوزک
انرژی پارک اسکیت
آزمایشگاه آونگ
آزمایشگاه برخورد
گشتاور
حرکت پرتابه
اصطکاک
فرود روی ماه
نیرو در یک بعد
بازي گيج كننده
حركت كفش دوزك
حساب ديفرانسيل و انتگرال
آزمایشگاه نیروی گرانش
حرکت در دو بعد
سطح شیبدار
نیروها و حرکت
سطح شیبدار- نیروها و حرکت
شناوری
-فیزیک کار انرژی و توان:
شکل ها و تبدیل های انرژی
انرژی پارک اسکیت- مقدماتی
مولد برق
آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی
جرم ها و فنرها
حرکت پرتابه
انرژی پارک اسکیت
ویژگی های گاز
بادکنک ها و شناوری
حالت های ماده
شكافت هسته اى
سطح شیبدار
-فیزیک گرما و ترمودینامیک:
شکل ها و تبدیل های انرژی
حالت های ماده- مقدماتی
طیف جسم سیاه
اصطکاک
ویژگی های گاز
بادکنک ها و شناوری
واكنش ها و سرعت ها
اثر گلخانه ای
میکروموج
واکنش های برگشت پذیر
حالت های ماده
شكافت هسته اى
فیزیک پدیده های کوانتومی:
اثر فوتوالکتریک
تونل زنی کوانتومی و بسته های موج
حالت های مقید کوانتومی
تداخل موج کوانتومی
لیزر
لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
تولید موج ها
شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
مدل های اتم هیدروژن
آزمایش اشترن – گرلاخ
رسانايي
نيم رسانا ها
پراکندگی رادرفورد
آزمایش دیویسون-گرمر- پراش الکترون
طیف جسم سیاه
پيوند کوالانسی و چاه دو تايي
ساختار نواری
واپاشی بتا
واپاشی آلفا
شكافت هسته اى
فیزیک نور و تابش:
بار در حال تابش
شکست نور
مولکول ها و نور
کشش دی ان ای
دید رنگی
موتورهای مولکولی
نور هندسی
موچین نوری و نرم افزار
طیف جسم سیاه
تولید موج ها
اثر گلخانه ای
لیزر
لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
اثر فوتوالکتریک
موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
تداخل امواج
میکروموج
تداخل موج کوانتومی
شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
مدل های اتم هیدروژن
واپاشی بتا
شكافت هسته اى
واپاشی آلفا
-فیزیک الکتریسیته،مغناطیس و مدارها:
بادکنک و الکتریسته ی ساکن
آزمایشگاه خازن
(DC) کیت ساخت مدار
(AC DC) کیت ساخت مدار
آهنربا و قطب نما
آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی
مولد برق
هاكي روى چمن الكتريكي
بارها و میدان ها
آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی
قانون فارادی
ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن
موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی
حرکت پرتابه
ولتاژ باتری
مدار باتری – مقاومت
میدان الکتریکی
مقاومت درون سیم
رسانايي
نيم رسانا ها
(AC DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار
(DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار
مدار جریان

امتیاز کاربران به: پک شبیه ساز های مقطع متوسطه | (0نفر)

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
نظرات کاربران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

مقایسه ( 0 مورد )