دسته: اطلاعیه و اخبار

اطلاعیه و اخبار پنجمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

پنجمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

اطلاعیه و اخبار معرفی شرکت به دانشگاه های آزاد

معرفی شرکت به دانشگاه های آزاد

اطلاعیه و اخبار کسب عنوان شرکت دانش بنیان برتر ایرانی از طرف معاونت فناوری ریاست جمهوری

کسب عنوان شرکت دانش بنیان برتر ایرانی از طرف معاونت فناوری ریاست جمهوری

اطلاعیه و اخبار بازدید مسئولین استانی از دفتر بروجن

بازدید مسئولین استانی از دفتر بروجن

اطلاعیه و اخبار حضور شرکت دانش تجهیز در نمایشگاه هندوستان DIDAC INDIA

حضور شرکت دانش تجهیز در نمایشگاه هندوستان DIDAC INDIA