تلفن:

021-66009141

021-66019230

09120626370

09120626380

 

ایمیل:

info@tajhiz.com

dtajhiz.co@gmail.com

 

آدرس:

دفتر تهران: خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف،بخش مکانیک خودرو

دفتر 2 تهران: میدان تیموری ابتدای بلوار صالحی پلاک 20 مجتمع بصیر طبقه دوم واحد 209- کد پستی 1458889694

کارخانه: استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن، شهرک صنعتی خادم القرآنی، صندوق پستی 131-88715