تلفن:

021-95118611

 

ایمیل:

info@tajhiz.com

dtajhiz.co@gmail.com

 

آدرس:

دفتر تهران: خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف،بخش مکانیک خودرو

دفتر شهرستان: استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن، بلوار مدرس، دانشگاه پیام نور واحد بروجن، ساختمان پارک علم و فناوری، طبقه اول

کارخانه: استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن، شهرک صنعتی خادم القرآنی، صندوق پستی 131-88715