بلاگ برگزاری اولین کارگاه آموزشی آزمایشگاه مجازی در دانشگاه آزاد یزد با حضور کارشناسان دانشگاه های آزاد از سراسر کشور

برگزاری اولین کارگاه آموزشی آزمایشگاه مجازی در دانشگاه آزاد یزد با حضور کارشناسان دانشگاه های آزاد از سراسر کشور

بلاگ دریافت جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

دریافت جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

بلاگ شرح خطاهای احتمالی قفل سخت افزاری

شرح خطاهای احتمالی قفل سخت افزاری

بلاگ حل ارور has stopped working

حل ارور has stopped working

بلاگ دوره شاسی بدنه و انتقال قدرت

دوره شاسی بدنه و انتقال قدرت