کسب عنوان شرکت دانش بنیان برتر ایرانی از طرف معاونت فناوری ریاست جمهوری

شرکت دانش بنیان دانش تجهیز فرزانه از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در جشنواره ملی فناوری ایرانی، کسب کار ایرانی و ششمین دوره جشنواره ملی علم تا عمل جز 10 شرکت برتر دانش بنیان کشور شناخته شد.