خدمات دانش تجهیز فرزانه
آزمایشگاه های مجازی
طراحی و پیاده سازی سیستم های شبیه ساز آزمایشگاه در حوزه مکانیک، عمران و شیمی برای اولین بار در کشور (مناسب برای مقاطع دانشگاهی و هنرستانی)
مشاهده جزییات
استندهای آموزشی گروه مکانیک خودرو
طراحی، پیاده سازی و ساخت استندهای گروه مکانیک خودرو با بالاترین کیفیت و استحکام در ساخت.
مشاهده جزییات
محصولات پژوهشی
تحقیق و پژوهش در باب دستگاه های جدید در حوزه مکانیک خودرو و ساخت دستگاه هایی مانند دینامومتر خودرو برای اولین بار در کشور.
مشاهده جزییات
آزمایشگاه مقاومت مصالح
طراحی و ساخت دستگاه های مربوط به آزمایشگاه مقاومت مصالح (تست کشش، خمش و ...)

مشاهده جزییات
تست