تماس با دانش تجهیز فرزانه

دفتر مرکزی

09120626370 : 09120626380 تلفن

09120626170 : 02166019230 تلفن

ایمیل : Dtajhiz.co@gmail.com

تهران ميدان تيموري بلوار شهيد صالحي مجتمع بصير واحد 209


کارخانه

09134836352 : 03834238914 تلفن

ایمیل : info@tajhiz.com

استان چهارمحال و بختياري شهرستان بروجن شهرک صنعتي خادم القرآني بلوار کشاورز خيابان مريم 


دفتر پارک علم و فناوری

03832278274 : 09137727527 تلفن

ایمیل : dtajhiz.co@gmail.com

چهارمحال و بختياري، شهرکرد، ميدان شهدا، تقاطع فارابي و سعدي، پارک علم و فناوري استان چهارمحال و بختياري


تست